Política de compliance


 

Documents
Codi de conducta
Manual de prevenció de delictes
Pla d'Integritat Ètica
Política de compliance
Reglament canal denúncies
Reglament òrgan de compliance penal