Servei comarcal de recollida selectiva

 

El servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

Municipis acollits al servei comarcal

Característiques del servei

Dades sobre la recollida selectiva per municipis

 El servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

En data 14 de gener de 1999 el CGRVO encarregà la gestió del Servei Comarcal de Recollida Selectiva a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. La data d’inici del servei va ésser el dia 3 de maig de 1999.

L’objectiu del servei comarcal és recollir selectivament, per aprofitar-los i valoritzar-los, els residus d’envasos de vidre (contenidor verd), el paper i cartró de tipus domèstic (contenidor blau) i els envasos lleugers (contenidor groc) dins l’àmbit territorial del Vallès Oriental a través dels contenidors situats als espais públics, principalment voreres i carrers.

A més del buidatge, els treballs es complementen amb la neteja periòdica i el manteniment dels contenidors, així com el transport dels materials recollits fins els centres de recuperació.

Més concretament, els serveis a prestar són:

• Buidatge i transport dels materials
• Col·locació dels contenidors de les tres fraccions que encara no estan desplegats a la comarca
• Reubicació dels contenidors per criteris d’eficàcia i d’eficiència del servei
• Reposició dels contenidors inservibles i col·locació de nous
• Reubicació dels contenidors per necessitats públiques (obres o d’altres esdeveniments)
• Atenció a les puntes d’abocaments de materials per esdeveniments com festes majors, Nadal, Sant Joan, etc.

 La freqüència de recollida prevista per a les diferents fraccions és la següent:

• VIDRE: 1/mes
• PAPER I CARTRÓ: 1/setmana
• ENVASOS: 1/setmana o 2/setmana quan sigui necessari


Municipis acollits al servei comarcal

 


Característiques del servei

Material mòbil:

SERVEIS

NÚM. VEHICLES

CARACTERÍSTIQUES

VIDRE

1

Recol.lector Iveco 180E27 EK de 20 m3, tres eixos, amb ploma

PAPER I CARTRÓ

1

Recol.lector Iveco 180E27 EK de 20 m3, dos eixos, amb ploma

ENVASOS LLEUGERS

1

Recol.lector Iveco 180E27 EK de 20 m3, dos eixos, amb ploma

NETEJA I MANTENIMENT

1

Nissan Cabstar, amb caixa oberta, amb dotació d’equip de neteja

RESERVA

1

Recol.lector Iveco 180E27 EK de 20 m3, dos eixos, amb ploma

INSPECCIÓ I CONTROL

1

Furgoneta

COMUNICACIONS

Tots

TAG i cèl.lules extensiomètriques

Personal:

SERVEIS

Matí

Tarda

Nit

Total

Vidre

1

1

-

2

Paper i cartró

1

-

1

2

Envasos

1

2

-

3

Neteja i manteniment

-

-

-

1

Delegat

-

-

-

1

TOTAL

 

 

 

9

Criteris d’eficàcia i eficiència del servei: